ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ:
1. ΜΕΓΕΘΟΣ Μ: 100.000 ΤΜΧ.
2. ΜΕΓΕΘΟΣ L: 200.000 ΤΜΧ.
3. ΜΕΓΕΘΟΣ XL: 230.000 ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ
Αριθμός Εντολής 92/26-07-2018
ΑΔΑ 63ΦΖΟΡ1Π-ΣΨΦ
ΑΔΑΜ 18REQ003488085
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear