ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL 75.000τεμ.
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L 20.000τεμ.
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Μ 15.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 108/24-04-2018
ΑΔΑ ΩΩ74ΟΡ1Π-ΝΛΧ
ΑΔΑΜ 18PROC003170954
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear