ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 502/2018
ΑΔΑ ΩΤΝΗΟΡ1Π-Χ7Ι
ΑΔΑΜ 18PROC002606765
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear