ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL 140.000τεμ.
2) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L 80.000τεμ.
3) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M 80.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 3/27-01-2023
ΑΔΑ Ψ06ΔΟΡ1Π-7ΓΝ
ΑΔΑΜ 23PROC012067610
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-02-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear