ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης 1Α Τ/ (169125)/2022
ΑΔΑ 63Γ1ΟΡ1Π-7Ο6
ΑΔΑΜ 22PROC010973044
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2022 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear