ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης 2Α/2022/2022
ΑΔΑ Ψ088ΟΡ1Π-ΝΣΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear