ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL 180.000 TMX
2) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L 60.000 TMX
3) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M 60.000 TMX
Αριθμός Εντολής 9/28-01-2022
ΑΔΑ 9ΕΣ1ΟΡ1Π-ΖΕΡ
ΑΔΑΜ 22PROC010137413
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear