ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL 100.000τεμ.
2) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M 20.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 85/28-04-2021
ΑΔΑ 9ΚΓ5ΟΡ1Π-2Ψ8
ΑΔΑΜ 21PROC008621843
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear