ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL 100.000TEM
2) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L 18.000TEM
3) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M 6.000TEM
Αριθμός Εντολής 17/01-02-2021
ΑΔΑ 60ΝΡΟΡ1Π-ΞΥΞ
ΑΔΑΜ 21PROC008092334
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear