ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L 70.000TEM
2) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M 50.000TEM
3) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL 220.000TEM
Αριθμός Εντολής 32/23-01-2020
ΑΔΑ ΩΘ9ΩΟΡ1Π-Τ42
ΑΔΑΜ 20PROC006463267
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear