ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3207/2018
ΑΔΑ 6ΨΒ3ΟΡ1Π-1ΛΖ
ΑΔΑΜ 18PROC003493017
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-08-2018 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear