ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ X-LARGE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ X-LARGE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ X-LARGE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 2884/04-10-2018
ΑΔΑ 7Μ6ΑΟΡ1Π-ΛΡΥ
ΑΔΑΜ 18PROC003787286
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear