Προμήθεια Γάντια Νιτριλίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Γάντια Νιτριλίου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Α/Α Είδος – Περιγραφή Μέγεθος Τεμάχια
1 Γάντια Νιτριλίου X-Large 200.000
2 Γάντια Νιτριλίου Large 50.000
3 Γάντια Νιτριλίου Medium 20.000

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 29.700,00 € χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 93/16-09-2021
ΑΔΑ ΨΘΟΚΟΡ1Π-5ΕΙ
ΑΔΑΜ 21PROC009278651
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear