ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-07-2023
Αριθμός Διακήρυξης 37/2023/2023
ΑΔΑ ΨΑΟΞΟΡ1Π-ΩΩ0
ΑΔΑΜ 23PROC012994309 2023-07-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2023 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear