ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 17/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 17/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Φυσικού Αερίου
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 17/2019
ΑΔΑ ΨΟΔΙΟΡ1Π-4ΒΧ
ΑΔΑΜ 19PROC005481072 2019-08-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear