ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΥΣΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3829 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΥΣΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3829 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΥΣΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3829 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 167Τ/03-08-2017
ΑΔΑ 7ΥΟΙΟΡ1Π-6Ξ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear