Προμήθεια φούρνου για το φωτοτυπικό μηχάνημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης μάρκας KONICA MINOLTA BIZHUB 223 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φούρνου για το φωτοτυπικό μηχάνημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης μάρκας KONICA MINOLTA BIZHUB 223

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA BIZHUB 223
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1/2019
ΑΔΑ 6Α6ΕΟΡ1Π-ΡΥ2
ΑΔΑΜ 19PROC004638444
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear