ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤ/ΠΟΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤ/ΠΟΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤ/ΠΟΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 93Λ/25-10-2017
ΑΔΑ ΩΙΒΙΟΡ1Π-ΒΗΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear