Προμήθεια Φωτοτυπικου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Φωτοτυπικου

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Φωτοτυπικού
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-08-2023
Αριθμός Διακήρυξης 65/2023/2023
ΑΔΑ Ψ4ΖΖΟΡ1Π-Ψ58
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear