Προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος για το ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος για το ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος για το ΕΚΑΒ Λάρισας
Τεμάχιο 1
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 4.400,00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 93/10-07-2020
ΑΔΑ 66ΝΓΟΡ1Π-ΚΡ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear