Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 42ΛΑ4/05-10-2018/2018
ΑΔΑ Ω5ΞΜΟΡ1Π-ΜΛΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear