ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 76/19/2019
ΑΔΑ Ψ4ΡΔΟΡ1Π-ΥΩ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-12-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear