ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΛΕΥΚΟ 80ΓΡ 500Φ/ΠΑΚ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΛΕΥΚΟ 80ΓΡ 500Φ/ΠΑΚ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΛΕΥΚΟ 80ΓΡ 500Φ/ΠΑΚ

ΤΕΜΑΧΙΑ:250
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 17228/2019
ΑΔΑ 6ΞΥΜΟΡ1Π-ΣΥΓ
ΑΔΑΜ 19PROC005910561
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear