ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1Λ/2019
ΑΔΑ ΨΜ1ΟΟΡ1Π-ΛΣΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2019 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear