Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α3 & Α4 ΑΕ 292/19-05-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α3 & Α4 ΑΕ 292/19-05-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Χαρτί Φωτ/κό Α4 80γρ 500 φύλλων Τεμ:250
2. Χαρτί Φωτ/κό Α3 80γρ 500 φύλλων Τεμ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 292/2022
ΑΔΑ ΨΜΡ4ΟΡ1Π-Ω4Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear