ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΑΡΟΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED-ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 38/14-05-2021
ΑΔΑ 6ΠΡΟΟΡ1Π-ΛΝΑ
ΑΔΑΜ 21REQ008633954
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear