ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) (ΚΑΙ 2 ΤΟΝΕΡ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ ΜΑΡΚΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ)
Αριθμός Εντολής 123/24-11-2022
ΑΔΑ 6ΜΒ9ΟΡ1Π-3ΤΨ
ΑΔΑΜ 22PROC011712630
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-12-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear