Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΚΑΙ Α3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 41/2018
ΑΔΑ ΨΝ68ΟΡ1Π-81Β
ΑΔΑΜ 18PROC002824418
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear