ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2680/2017
ΑΔΑ 6ΨΑΦΟΡ1Π-ΜΔΟ
ΑΔΑΜ 17PROC00153661
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear