ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 19/03-02-2021
ΑΔΑ ΕΒΩΩΟΡ1Π-ΝΗΗ
ΑΔΑΜ 21PROC008193565
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear