ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΥΛΩΝΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5τεμ.
Αριθμός Εντολής 48/22-01-2019
ΑΔΑ Ψ0Ξ6ΟΡ1Π-ΖΟ8
ΑΔΑΜ 19PROC005443675
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear