ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 3XL 100τεμ.
2) ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 2XL 100τεμ.
3) ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ XL 100τεμ.
4) ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ L 100τεμ.
Αριθμός Εντολής 74/23-03-2020
ΑΔΑ Ψ9Δ7ΟΡ1Π-Υ4Ν
ΑΔΑΜ 20PROC006770703
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear