ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2903/2017
ΑΔΑ Ω736ΟΡ1Π-ΧΓΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear