ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 55/16-04-2018
ΑΔΑ ΩΝΒΠΟΡ1Π-ΛΩΥ
ΑΔΑΜ 18PROC003140196
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear