ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 54/22-05-2018
ΑΔΑ 60ΥΟΟΡ1Π-ΠΘΠ
ΑΔΑΜ 18REQ003135909
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear