Προμήθεια φορητών παλμικών οξυμέτρων για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φορητών παλμικών οξυμέτρων για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 ΤΕΜ ΦΟΡΗΤΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 192/2018
ΑΔΑ ΩΥΙ1ΟΡ1Π-ΤΕΓ
ΑΔΑΜ 18PROC003758409
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear