ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΟΡΗΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3τεμ.
Αριθμός Εντολής 180/07-10-2020
ΑΔΑ 92Κ3ΟΡ1Π-1ΤΡ
ΑΔΑΜ 20PROC007565970
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear