ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΟΡΗΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 6τεμ.
Αριθμός Εντολής 26/01-02-2021
ΑΔΑ ΨΟΧΩΟΡ1Π-ΦΔΟ
ΑΔΑΜ 21PROC008473994
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear