ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Φορητές φιάλες οξυγόνου 2 λίτρων με ενσωματωμένο ροόμετρο 4τεμ.
Αριθμός Εντολής 661/24-11-2017
ΑΔΑ 6ΖΞ7ΟΡ1Π-ΚΥ1
ΑΔΑΜ 17PROC002309598
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear