ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ο2 2lt – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ο2 2lt

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100τεμ. ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ο2 2lt
Αριθμός Εντολής 31/14-06-2022/14-06-2022
ΑΔΑ 9Θ90ΟΡ1Π-ΟΝΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear