ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 45/03-05-2023
ΑΔΑ 6ΔΧ6ΟΡ1Π-Ξ4Β
ΑΔΑΜ 23PROC012634395
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear