ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES SPRINTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES SPRINTER

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ SPENCER CARRERA T TEC
Αριθμός Εντολής 417/23-08-2017
ΑΔΑ 6Λ7ΑΟΡ1Π-ΦΦΤ
ΑΔΑΜ 17PROC001987124
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear