ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES SPRINTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES SPRINTER

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ SPENCER CARRERA T TEC Κωδ: CA61154C
Αριθμός Εντολής 526/06-10-2017
ΑΔΑ 7ΚΣΦΟΡ1Π-Ζ71
ΑΔΑΜ 17PROC002095133
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear