ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν 14G 50τεμ.
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν 16G 50τεμ.
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν 24G 50τεμ.
Αριθμός Εντολής 112/24-04-2018
ΑΔΑ ΩΥ8ΦΟΡ1Π-ΔΕ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear