ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14G 150τεμ.
2) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16G 150τεμ.
3) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 18G 200τεμ.
4) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20G 150τεμ.
5) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 22G 150τεμ.
6) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 24G 100τεμ.
Αριθμός Εντολής 43/08-03-2022
ΑΔΑ ΨΣΚΥΟΡ1Π-ΜΨΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2022 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear