ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β18/5-5-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β18/5-5-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β18/5-5-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β18/5-5-17/2017
ΑΔΑ Ψ0Ε0ΟΡ1Π-Λ45
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear