ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20G-100 100τεμ.
2) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 22G-100 100τεμ.
Αριθμός Εντολής 190/20-10-2020
ΑΔΑ ΨΓΓΓΟΡ1Π-36Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear