ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν 14G 50τεμ.
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν 16G 50τεμ.
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν 22G 50τεμ.
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν 24G 50τεμ.
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν 28G 50τεμ.
Αριθμός Εντολής 223/28-09-2018
ΑΔΑ 60ΓΠΟΡ1Π-ΒΕΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear