Προμήθεια φίλτρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φίλτρων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων (φίλτρων)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 12/2020
ΑΔΑ ΩΝ83ΟΡ1Π-ΙΒΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear