Προμήθεια φίλτρων αναρρόφησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φίλτρων αναρρόφησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ( ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 194/2018
ΑΔΑ 6ΠΡ9ΟΡ1Π-ΦΞ4
ΑΔΑΜ 18PROC003770620
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear